Գարեգին Նժդեհի փող. 17 շենք
Երկուշաբթիից - ուրբաթ: 9:30 - 18:00
(+374 94) 88 70 42

Տրակտորներ

Հողաֆրեզներ

Գութաններ

Մամլիչ հասկահավաք մեքենաներ

Հասկահավաք կոմբայներ

Խոտհնձիչներ

Շարքացաններ

Կարտոֆիլ ցանող և քանդող կցորդներ

Այլ